Jak vyčistit komin

Podle nového schváleného „kominického zákona“ si smíte čistit komín sami. Není to zase až tak složité. Největší práci dá bezpečně vylézt na střechu a v pořádku se vrátit zpátky na zem.
Než se ovšem pustíte do čištění, je potřebné si opatřit patřičné nářadí. Budete potřebovat kominický strojek s lanem a „sluníčkem“ nebo kominický set se štosákovým kartáčem a nastavitelnou tyčí.

Co je třeba dodržovat
Revize:
Při uvedení nového komínu do provozu nebo jeho opravě či rekonstrukci. Smí provádět jen kominík.
Kontrola:
Jednou ročně u všech druhů paliv. Smí provádět jen kominík.
Čistění:
U kotlů na pevná paliva je to u celoročně provozovaných topidel 3x ročně, u sezonních 2x ročně. U zemního plynu 1x ročně, u tekutých médií 3x ročně. U zdrojů tepla do 50 kW může čistění provádět i majitel sám.

1. V kamnech spalte chemický čistič a přestaňte topit. Před čištěním je praktické v kamnech spálit chemický čistič. Podobně funguje odstraňovač sazí Kominíček. Pak přestaňte topit a počkejte třeba přes noc, než kotel a komín vychladnou.

2. Zjistěte si, zda budete čistit ze střechy, z půdy či zespodu. Nejlepší je čistit ze střechy, ale musí tam být bezpečný přístup výlezem, po žebříku, stupních či lávce. Bez nich ke komínu nelezte, nedělal by to ani kominík. Jinak lze použít komínová dvířka v podkroví, případně u komínů do šesti metrů výšky i dolní dvířka.

3. Ucpěte dvířka od kamen, zakryjte podlahu,aby se saze nevysypaly z kamen, zavřete dvířka a ucpěte je třeba novinami. Když budete čistit komínovými dvířky, v těsném okolí musí být nehořlavá podlaha, například plechová podložka.

4. Při lezení na střechu si přivažte nástroje. Polezete-li na střechu, zkontrolujte pevnost přístupové cesty a dbejte, aby vám neupadla třeba uvolněná dvířka od výlezu nebo pracovní nástroje.

5. Pomalu protáhněte komín nahoru a dolů. Při čištění shora provaz se strojkem nebo tyč s kartáčem spouštějte dolů a pak vytáhněte zpátky. Pracujte pomalu, aby se usazeniny nevyhrnuly z kamen. Když je komín hodně zanesený, postup opakujte. Strojek či kartáč oklepte do komína.

6. Kouřovod čistěte na dvoře či na chodbě . Jde-li kouřovod odmontovat, sundejte ho a vyčistěte průtlačným kartáčem někde, kde nevadí menší znečištění. Počítejte s tím, že se z roury vysypou usazeniny. Pročistěte i sopouch – místo, kde se kouřovod napojuje do komína. Kouřovod, který nelze odmontovat, pročistěte dvířky.

7. Ze spodních dvířek vymeťte saze. Aspoň jednou za rok byste měli vy nebo kominík vymést usazeniny napadané do dolní části komína. Slouží k tomu dvířka pod místem připojení kamen či kotle. Počítejte s tím, že odtud mohou saze vypadnout. Připravte si nádobu z nehořlavého materiálu, smetáček s lopatko.

8. Pokud objevíte dehet, volejte kominíka. Když při čištění nebo vybírání sazí objevíte trochu drti z malty či z cihel, nemusí to být velká závada. Stavbaře volejte, jen když je komín nakloněný, popraskaný nebo se rozpadá část nad střechou. Pokud ale objevíte mazlavý dehet, zavolejte kominíka. Dehet je nebezpečný, snadno se vznítí. Kominíci ho obvykle vypalují.

9. Odstraňte ucpávky a zkuste zatopit. Po vyčištění nezapomeňte odstranit všechny ucpávky a vymést i kamna. Pak zatopte, abyste si ověřili, zda komín dobře táhne.

Prodej komínů a vložek