Povinná revize kotlů na tuhá paliva – Ustecký a Středočeský kraj.

Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší platí od 1. 9. 2012. Nicméně plnění některých povinností provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů je odsunuto na později.

Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu (1× za dva roky) nabývá platnosti od 1. 1. 2017 a vztahuje se na všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Poplatky za znečišťování ovzduší se na domácí kotle nevztahují, platí to pro zdroje o výkonu vyšším než 300 kW. Nejpozději do 10 let od vstupu zákona v účinnost (září 2022) by neměly být v domácnostech kotle, které nesplňují 3. emisní třídu.

Proč provádět kontrolu?
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.

Nabízíme revize kotlů na tuhá paliva od firmy Dakon -Buderus - Ekoefect .
Dále nabizíme kontroly spalinových cest .
Kominictví Abraham : mobil: 774 230 894