Příprava

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ- Teplice, Most, Děčín, Ustí nad Labem

Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva za použití nejmodernějších materiálů – nerezové a keramické vložky, certifikované a vždy v potřebné kvalitě pro daný spotřebič v Usteckém a Středočeském kraji kominík Abraham.
Dle ČSN 73 4201:2002 je používání ohebných hliníkových vložek zakázáno a použití pevných hliníkových vložek omezeno do DN 150 mm a na suchý provoz.
Orientační cena: od 800,- Kč za 1 m (dle průměru vložky a složitosti montáže)

FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ – Teplice, Most, Děčín, Ustí nad Labem

Technologie frézování umožňuje využít stávající komínové šachty i k provozu moderních tepelných spotřebičů.
Komínová fréza je speciální zařízení, které slouží ke zvětšování komínových průduchů při rekonstrukcích domů. Do takto upraveného průduchu pak lze spustit vložku potřebné dimenze. Zařízení se spouští shora do komína a lze jím frézovat jak přímé, tak uhýbané komíny. Vyfrézovat je možné až 1/3 tloušťky stávajícího zdiva. Tím je v naprosté většině případů zajištěno vytvoření dostatečného průřezu pro spuštění vložek a napojení nového spotřebiče.

Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a komínové zdivo je soudržné. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézuje-li se komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:
- komín musí být průchozí,
- musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína,
- všechny prostory v objektu kterými prochází komín musí být po dobu frézování přístupné,
- v případě, že je komín lomený ve větším úhlu je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor.

Orientační cena: od 800,- Kč za 1 m + doprava po dohodě + DP

KONTROLY SPALINOVYCH CEST

Provádíme kontroly spalinových cest. V případě, že máme se zákazníkem trvalou smlouvu, provádíme prohlídky pravidelně v intervalech, které jsou dány zákonem. Odpadne Vám tak starost o tuto povinnost. Kominík Abraham.

Orientační cena:420,- za kontrolu spalinových cest na tuhá paliva (větší množství kontrol výrazně snižuje cenu) + doprava po dohodě .

Orientační cena:380,- za kontrolu spalinových cest na plynná paliva (větší množství kontrol výrazně snižuje cenu) + doprava po dohodě .

STAVBY NOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMU

Provádíme dodávky a montáže komínových systémů Schiedel, VK Group a dalších.
Rádi Vám poradíme při výběru vhodného systému, případně zpracujeme cenovou nabídku.

Kominík Abraham Teplice.


optimalizace PageRank.cz